فاطمه خوشبخت کلاشمی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
 • کارشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
 • کاردانی - دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
 • رتبه اول جشنواره روش های تدریس برتر کشور پایه سوم
 • رتبه اول نخبه فرهنگی 87-86 استان گیلان
 • رتبه اول روش های تدریس برتر کشور
 • رتبه اول منطقه آستارا
 • رتبه اول 83-82 طرح و تهیه سناریو تدریس شهرستان آستارا
 • رتبه اول 84-83 طرح و تهیه سناریو تدریس شهرستان آستارا
 • رتبه اول 85-84 طرح و تهیه سناریو تدریس شهرستان آستارا
 • رتبه دوم 86-85 پایه اول
 • رتبه اول پرسش مهر آستارا سال مهرورزی و عدالت
 • رتبه اول الگوی تدریس اردبیل
 • نخبه فرهنگی شهرستان آستارا و استان گیلان سال 87-86
 • گواهی حضور در همایش سیمای پیامبر اعظم و ارائه مقاله
 • برگزیده جشنواره الگو تدریس 90-89
 • برگزیده مدارس انجمن اولیا و مربیان
 • برگزیده 80-79 پایه اول الگو تدریس استان
 • 82-81 برگزیده جشنواره تدریس استان
 • برگزیده همکار خلاق در عرصه ابتکارات پیش دبستان سال 83-82
 • معلم نمونه سال 85-84
 • نفر برتر برگزاری آزمون تقویت بنیه علمی دو هر آموزش عمومی
 • تقدیر وزیر از معلم تلاش گر پایه اول
 • برگزیده فراخوان تجارب راهنمایی-مشاوره ای معلمان
 • رتبه اول الگوی تدریس طرح وزارتی کشور 80-79 مرحله استانی
 • مقام اول طرح معلم پژوهنده در شهرستان کانون 3 استان گیلان
 • برگزیده همایش ارزشیابی درس هدیه های آسمان
 • برگزیده معاونان آموزشی مدارس اردبیل
 • برگزار کننده طرح پژوهشی ارزشیابی از کتاب های جدید التالیف آموزشی قرآن ششم
 • برگزیده درس پژوهی برگزیده پیامبر اغظم ناحیه و استان
 • معلم راهنما جشنواره جابربن حیان
 • معلم برگزیده گروههای آموزش ابتدایی
 • معلم ششم برگزیده ابتدایی تشویق و وزارتی
 • معلم پژوهنده درس مطالعات اجتماعی ششم اعتبار بخشی درسی
 • مدرس استانی برگزیده دوره های آموزشی کتب جدید التالیف
 • برگزیده نمایشگاه استانی دستاوردهای علمی دانش آموزان
 • معلم پژوهنده اعتبار بخشی درس تفکر و پژوهش اول متوسطه سال 92
 • منتخب آموزشگاههای رشت ناحیه 2 سال 92-91
 • برگزیده تلاشگر مهارت های حرفه ای آموزگاران سند تحول بنیادین 91-90
 • همکاری با فرآیند جمع آوری اطلاعات طرح ارزشیابی برنامه درس اجتماعی پایه ششم پژوهشکده برنامه ریزی کتب درسی و نوآوری آموزشی

سیده فاطمه قرشی

 • فوق لیسانس روانشناسی عمومی (سال۹۳)
 • لیسانس آموزش ابتدایی(سال۸۵)
 • ۱۴سال سابقه تدریس در پایه های پنجم وسوم واول
 • هیئت علمی و سرگروه آموزشی اداره کل آموزش و پرورش(از سال ۹۳)
 • مدرس دوره های ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی ویژه معلمان(از سال ۹۳)
 • مدرس کارگاه های آموزشی ویژه اولیای دانش آموزان(سال ۹۶)
 • عضو کمیته علمی دبیرخانه ریاضی استان(سال۹۳)
 • مولف کتاب کمک درسی
 • داور جابربن حیان ازسال ۹۲
 • مدرس کشوری وسایل کمک آموزشی
 • مولف پیک های نوروزی(از سال۹۴)
 • داور کشوری و استانی جشنواره دانش آموزی جابربن حیان
 • داور جشنواره درس پژوهی ویژه آموزگاران
 • داور جشنواره الگوهای برتر تدریس ویژه آموزگاران
 • معلم نمونه مدرسه
 • کسب رتبه برتر استان در طرح درس نویسی
 • کسب رتبه برتردرسناریونویسی
 • معلم نمونه استان سال۹۸
 • سرگروه برترآموزشی درناحیه دو
 • رتبه برتر استانی در درس پژوهی سال ۹۴

سمنسا رافع

 • فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی(سال۸۹)
 • لیسانس مهندسی کشاورزی(سال۸۰)
 • ۱۶ سال سابقه تدریس در پایه های دوم،چهارم،پنجم و ششم
 • مدرس دانشگاه پیام نور
 • هیئت علمی و سرگروه آموزشی اداره کل آموزش و پرورش (از سال ۹۳)
 • مدرس دوره های ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی ویژه معلمان (از سال ۹۳)
 • مدرس کارگاه های آموزشی ویژه اولیای دانش آموزان (سال ۹۶)
 • عضو کمیته علمی دبیرخانه ریاضی استان (سال۹۳)
 • مدرس کشوری دوره پیش دبستان (از سال۹۸)
 • رابط کشوری دبیر خانه درس پژوهی (از سال۹۶)
 • رابط کشوری دبیرخانه توسعه سواد خواندن و سواد مالی (سال۹۸)
 • مولف کشوری کتب آموزشی(ویژه سواد آموزی) سال۹۲
 • مولف کتب مهارت های زندگی ویژه دانش آموزان (سال۹۶)
 • مولف مجله طوبا(ویژه معلمان و عوامل اجرایی،اولیا و دانش آموزان) سال ۹۸
 • مولف مجله همراه با شکوفه ها(ویژه دانش آموزان پایه اول (سال۹۵)
 • مولف پیک های نوروزی (از سال۹۴)
 • داور کشوری و استانی جشنواره دانش آموزی جابربن حیان
 • داور استانی جشنواره انشا نویسی
 • داور جشنواره درس پژوهی ویژه آموزگاران
 • داور جشنواره الگوهای برتر تدریس ویژه آموزگاران
 • معلم نمونه منطقه سال۹۳
 • کسب رتبه برتر کشور در جشنواره رشد - بخش تولید محتوای الکترونیک (سال۹۵)
 • رتبه برتر استانی در اقدام پژوهی (سال۸۵)

مرمر زرکامی

 • کارشناسی آموزش ابتدایی سال 82
 • 16سال سابقه ی تدریس
 • تدریس در همه ی پایه ها
 • تدریس پایه ی ششم از زمان تغییر نظام آموزشی به 6_3_3
 • سرگروه آموزشی ابتدایی اداره ی کل استان گیلان از سال 91
 • مدرس کشوری سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سال 93
 • مدرس کشوری بررسی، تحلیل و روش تدریس ریاضی پایه ی پنجم( تغیر کتب ) سال 94
 • مدرس بررسی و تحلیل روش تدریس ریاضی مقطع ابتدایی
 • مدرس منطقه ای ریاضی پایه ی ششم سال 95
 • مدرس دوره های ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی ویژه معلمان از سال 91
 • رابط کشوری ارزشیابی کیفی_توصیفی
 • عضو کارگروه تولید و تالیف فعالیت های یادگیری نوروز از سال 83
 • مولف پیک های نوروزی پایه ی پنجم و ششم از سال 92
 • مولف کتاب حقوق شهروندی در مدارس پایه از سال 93
 • مولف مجله همراه با شکوفه ها ویژه دانش اموزان پایه ی اول سال 95
 • مولف مجله ی طوبا ویژه ی معلمان سال 98
 • عضو شورای انجمن علمی معلمان ابتدایی استان گیلان
 • طراح سوالات هماهنگ منطقه ای پایه ی ششم
 • عضو شورای راهبری برنامه ارزشیابی کیفی _توصیفی سال 93
 • داور استانی و کشوری جشنواره ی دانش اموزی جابرن حیان
 • داور استانی جشنواره درس پژوهی ویژه ی اموزگاران
 • داور جشنواره ی الگوهای برتر تدریس
 • کسب رتبه ی اول منطقه در جشنواره ی سناریو نویسی سال 86
 • کسب رتبه اول منطقه در جشنواره ی درس پژوهی در سال 94 و 95
 • کسی رتبه ی اول استانی در جشنواره ی درس پژوهی در سال 94 و 95
 • کسب رتبه ی اول منطقه و رتبه ی سوم استان در جشنواره ی نوین تدریس سال 96
 • کسب رتبه ی اول منطقه و استانی در جشنواره ی معماری نوین تدریس سال97