نقاشی پیشرفته  گرامیداشت هفته ی کودک   #پایه_پیش_دبستان #مناسبتها #هفته_ی_کودک
15 اردیبهشت

نقاشی پیشرفته 
گرامیداشت هفته ی کودک  
دنیای کودکان، دنیای زیباییست.
دنیایی رنگارنگ مثل مدادرنگی هایشان.
دنيايى شاد مثل بازی هاى كودكانه شان.
با این تفاوت که سپیدی دل های پاک و سبزی صداقت های بی مانندشان، منحصر به خودشان است و هیچ رنگی مثل آن نیست. 
“هفته ی کودک گرامی باد”
#مناسبتها
#هفته_ی_کودک